Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> БОИ И ЛАКОВЕ *** >> лакове *** >> за камък *** >> Лак за камък защитен Леко 0.750кг.

Лак за камък защитен Леко 0.750кг.


Цена: 10.30 лв./


ЛЕКО Защитен лак за камък 750 мл

  • Атмосфероустойчив

  • Дълбокопроникващ

Предназначение: Финишно покритие за защита на повърхности декорирани с камък или декоративни тухли на открито и закрито. ЛЕКО защитен лак за камък представлява безцветен гланцов лак, проникващ в дълбочина на основата, като я защитава от замърсявания, атмосферни влияния и подчертава естествената и структура. Устойчив на пожълтяване и не позволява проникване на вода.

Начин на работа: Повърхността трябва да бъде суха (влажност под 4%), механично устойчива, почистена от материали, които пречат на адхезията (прах, масло, смола, боя, мазилка и др.). Преди да отворите опаковката, почистете от вода, масло или други замърсявания. Темперирайте при 15-30°С. Преди употреба продуктът не се разрежда. В зависимост от пориозността на основата, нанесете 1-2 слоя лак с валяк, шприц-пистолет (за големи повърхности) или четка (за малки повърхности).

Време за съхнене: 2 часа (в зависимост от дебелината на слоя, температурата и влажността на въздуха).

ВНИМАНИЕ! Лакът не трябва да се нанася при сняг, дъжд, при видим слой вода или лед по повърхността. Не трябва да се нанася върху изложена на слънчева светлина повърхност, при температура над 40°С. Инструментите се почистват с разредител УР или други, преди и непосредствено след употреба.

Покривност: 10 м²/L, в зависимост от порьозността на основата.

Срок на годност: 36 месеца от датата на производството във фабрично затворена опаковка.

Съхранение: Съхранява се в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения при температура от 5 до 25°С, предпазен от преки слънчеви лъчи.

Съдържа: кислен

Предупреждения за опасност: Н226 Запалими течност и пари; Н312 Вреден при контакт с кожата; Н315 Предизвиква дразнене на кожата; Н332 Вреден при вдишване.

Препоръки за безопасност: Р102 Да се съхранява извън обсега на деца; Р260 Не вдишвайте изпарения; Р262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото; Р271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

Транспортна информация: UN 1263, клас 3

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/з) е 750 g/L.


Кат. No: 512005425
Тегло: 0.80 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели