Спрей Мотип за почистване на EGR клапани 500мл

Спрей Мотип за почистване на EGR клапани  500мл
Още няма гласове
12,30лв.
 / 
бр.

Спрей Мотип за почистване на EGR клапани  500мл

Препарат за почистване на EGR клапани. Почиства системи за рециркулация на отработените газове. Разгражда отлаганията в EGR клапана, всмукателната въздушна система, колектора и всмукателните клапани. Възстановява подаването на въздух към двигателя, подобрява мощността и ускорението и намалява количеството на отработените газове.

Инструкции за употреба: Следвайте инструкциите на автомобилният производител. Само за професионална употреба. Разкачете маркуча между турбото и всмукателната въздушна система. Запалете двигателя и го оставете да работи на около 2000 оборота в минута. Впръскайте директно в смукателния колектор, като натискате дюзата на кратки интервали, докато двигателят не започне да работи по-плавно. Монтирайте маркуча.

Опасно: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане. Може да експлодира при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Преди употреба прочетете етикета. Не вдишвайте аерозола. Да се пази от топлина, открит пламък или други източници на запалване.

Опаковка: 500мл. 

Кат.№: 512004073
Тегло: 0.45 кг
Производител: Motip Dupli Group

Продукти в промоция от 16-ти до 22-ри октомври 2017г