Рекламации

Уважаеми клиенти,

Можете да върнете закупените от Вас продукти без причина за връщане в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването при следните условия: 

           - Продуктите да са в оригиналната си опаковка

           - Да няма следи от употреба, нарушен търговския вид или зацапване

           - Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите

           - Продуктите да бъдат изпратени с опция за преглед на пратката преди приемането и

           - Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка

Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановява се само стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка или на място, възстановяваме по банков път на лична сметка на потребителя в срок от 7 работни дни. 

Условията за гаранция и рекламация на стоки в България се уреждат от действащият ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/ и Закон за електронната търговия.

Рекламация

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Чл. 125.(1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

 (2) Рекламацията се подава устно или писмено.

 (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

 (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. касова бележка или фактура;

 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на посочените телефони:

032/ 672 919; 032/ 695 152; 032/ 695 153; +359 888 779 777 или на имейл online@markita.net 

Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на "Маркита 1" ООД и му се изпраща верния за сметка на "Маркита 1" ООД.

На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.

Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посочените телефони. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.

При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността, са за сметка на клиента. 

Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Обслужване на рекламация

За стоките, които подлежат на гаранция вие ще получите гаранционна карта, в която са описани случаите на гаранционен сервиз. За да е валидна гаранцията трябва да имате прикрепена касова бележка към гаранционнта карта на продукта. При възникване на проблем или повреда, описани в гаранционните условия , вие трябва да се свържете с нас по e-mail или по телефон.

След приемане на рекламацията като основателна, "Маркита 1" ООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка

2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност

3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт "Маркита 1"  ООД възстановява стойността на клиента в законово установения срок.

При отхвърляне на предявената рекламация "Маркита 1" ООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес.  При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището , клиента не потърси стоката си, "Маркита 1" ООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по - горе, моля не използвайте online магазина.

Продукти в промоция от 12-ти до 18-ти февруари 2018г