Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> БОИ И ЛАКОВЕ >> бои >> алкидни >> Боя алкидна Леко сатен кафе 650мл

Боя алкидна Леко сатен кафе 650мл


Цена:  8.80 лв./ бр.


Боя алкидна Леко сатен кафе 650мл

 

Висококачествена алкидна боя с богата палитра от наситени и изключително трайни цветоне на покритията.

Предназначение: Употребява се за декоративна защита на дървени и метални повърхности в закрити помещения и на открито при нормални атмосферни условия.

Начин на работа:  Повърхностите се обработват по подходящ начин за отстраняване на остатъци от стари покрития, прах и други замърсявания. Грундирането се извършва с Леко алкиден грунд ПФ-02 /за черни метали/. Леко грунд за дърво импрегнационен /за нови дървени повърхности/. При необходимост, емайллакът се разрежда до 2% с Разредител Оргахим. Нанася се с четка или валяк.

Време на съхнене: 22 часа при 23оС.

Препоръка:Вторият слой да се нанася веднага след първият или да се изчака изсъхването му /12 часа, в зависимост от температурата и дебелината на първия слой/.

Разход: около 13м3/л. за един слой.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Съдържа:  Минерален терпентин.

Съдържа метилетилкетоксим. Може да причини алергична реакция.

Предупреждения за опасност: Н226: Запалими течност и пари; Н304: може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Препоръки за безопасност: Р102: Да се съхранява извън обсега на деца; Р101: При необходимост от лекарска помощ, представете опаковката или етикета на продукта; Р260: Не вдишвайте изпаренията; Р262: Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото; Р301+Р310: При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или лекар.

Опаковка: 650мл.


Кат. No: 512003545
Тегло: 0.80 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели