Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> ДОМАШНИ ПОТРЕБИ >> почистващи препарати >> за тоалетна >> Препарат Бреф ВЦ 700мл торнадо

Препарат Бреф ВЦ 700мл торнадо


Цена:  3.40 лв./ бр.


Бреф Excellence почистващ гел със самостоятелно активната си формула осигурява безпроблемно хигиенично почистване. Той премахва варовика и почиства дори под ръба на тоалетната чиния, оставчйки тоалетната Ви блестящо чиста без следи от мръсотия.

 

Капачка, трудна за отваряне от деца. За да отворите, стиснете от двете страни и завъртете обратно на часовниковата стрелка. За да затворите, завъртете капачката докато щракне.

 

 

Срок на годност: 3 години от датата на производство, отбелязана на опаковката.

 

 

Внимание:

Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на кожата. Да се съхранява извън обсега на деца.

При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта. Да се носят предпазни ръкавици (облекло) очила. При контакт с кожата измийте обилно с вода. При контакт с очите: промивайте внимателно с вода няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При неразположение се обадете в Център по токсикология или на лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба.


Кат. No: 513004726
Тегло: 0.78 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели