Премини към основното съдържание

Мултипор 600x500x100


Цена:  9.00 лв./ бр.Минерални топлоизолационни плочи MULTIPOR

Multipor минерални изолационни плочи (Multipor Mineral Insulation Board)

Техническа спесификация:

Европейска техническа оценка ETA-05/0093

Описание на продукта Твърди, минерални, хомогенни калциево-силикатни топлоизолационни плочи

Суровини: пясък, цимент, вар, вода, порообразуващи вещества (порьозност > 95%)

Области на приложение

Вътрешна топлоизолация на стени

Вътрешна изолация на тавани на подземни гаражи, мазета и др. п. 

Външна изолация на стени (ETICS) Размери Завод Добрич l xh = 600 x 500 mm d = 50/75/100/125/150/200 mm от 200 до 300 mm (по заявка)

Точност на размерите ± 2 mm

Multipor минерални изолационни плочи M3 M2 Плътност 100 ÷ 115 kg/m³ 115 kg/m³

Коефициент на топлопроводност, в съответствие с EN 12667:2001 λD23/50 = 0.043 W/(mK) λD23/50 = 0.045 W/(mK)

Средна якост на натиск  300 kPa  350 kPa Якост на опън перпендикулярно на основата  80 kPa  80 kPa

 

 


Кат. No: 307001361
Тегло: 3.00 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели