Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> БОИ И ЛАКОВЕ *** >> латекси *** >> Латекс Китфорт 08 Мандарина 1.5кг

Латекс Китфорт 08 Мандарина 1.5кг


Цена: 9.00 лв./Латекс Китфорт

Китфорт Колорлайн е боя с високо качество, устойчива на триене, предназначена за боядисване на стени и тавани (мазилки, гипсокартон, повърхности от бетон, дървесни плоскости, хартиени покрития).

Готова за нанасяне.

Благодарение на своя състав боята предоставя голяма възможност за препокриване на предишното покритие само с един слой!

Поради добрата си покриваща способност и устойчивост срещу триене боята е подходяща за полагане върху площи със значителни размери като например боядисване на училищни помещения, офиси, магазини, хотели, медицински заведения и други.

Отделните цветове могат да бъдат смесвани помежду си.

Препоръчаните комбинации ще намерите върху капака на опаковката, както и на всеки каретел с мостри.

20 основни цвята + бяла боя, която може да използвате директно в блесстящо бял цвят или за смесване с основните цветове, с цел да бъде понижена наситеността на тоновете.

Подготвка на основата:

Основата трябва да бъде почистена, евентуалните мазнини да бъдат измити, ронливите повърхности да бъдат отстранени, върху прясни мазилки да се полагат чак след като напълно узреят.

Гипсокартонът, прясните мазилки и попиващите основи трябва да бъдат обработени (заздравени) с дълбокопроникващ грунд, най-добре с грунд китфорт 2802.

Подготовка на боята:

Китфорт Колорлайн е готова за директно ползване.

Отворете опаковката и разбъркайте добре.

Гъстотата на боята е пригодена за боядисване с валяк, взависимост от основата и инструмента за нанасяне може да бъде разредена с вода между 10% и 20%.

Полагане на боята:

Нансяйте Китфорт Колорлайн с валяк с къс косъм.

Благодарение на своята висока гъстота, полагането на боята става лесно и със своите прикриващи свойства придоставя възможност за превъзходно покритие вече с един слой – всичко зависи предимно от състоянието на основата, валяка и от вашата сръчност.

При боядисването с валяк не се връщайте много пъти на едно място, това може да размекне оснавата и да откъсне старото покритие.

Боята може да се полага също и с бояджийска четка или чрез въздушно пръскане.

Препоръчваме полагането да стане в един, евентуално два слоя. Втория слой се нанася след изсъхване на първия.

При +20о и 65% относителна влажност на въздуха покритието може да се препокрива след 2 часа.

Минималната температура на въздуха и основите при полагане на боята е +10оС, максимална +28оС.

Хигиена и безопасност на работа:

Спазвайте основните правила за хигиена. По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Първа помощ:

При случайно поглъщане да се изплакне устата с вода и да се изпие около ½ литър вода, да не се предизвиква повръщане. Веднага потърсете медицинска помощ.

При попадане в очите измийте ги отворени с вода в продължение на 10 – 15 мин. и потърсете медицинска помощ.

При попадане върху кожата свалете замърсените дрехи и измийте кожата с топла вода и сапун.

Складиране и транспорт:

В оригинални, неотваряни опаковки 36 месеца.

Да се складира и транспортира при температури от +5оС до +28оС.

Продуктът не трябва да замръзва!

Информация за начина на означаване на продукта след Наредба №355/2002 Сб., приложение №5:

Отделя – съдържа < 1% летливи органични вещества (ЛОС), гъстота г/см3 – сухо вещество %, органични разтворители – кг/кг продукт, общо органичен въглерод кг/кг продукт.

Информация за начина на означаване на продукта според Наредба №509/2005 Сб., приложение №14:

Подкатегория на продукта: матови бои за стени и тавани в интериор, степен на блясък 25@60о, вид ВРП. Максимална стойност на прах ЛОС (етап ІІ от 1.1.2010): 30г/л ЛОС в г/л в подготвено състояние за използване < 25,5.

Състав: Смес от пигменти, разпръснати във водна акрилна дисперсия с добавка на примеси, не съдържа тежки метали!

Съдържание на нелетливи компоненти: Минимално 59%, бяла течност с вискозитет без замърсявания.

Оттенъци:

Произвежда се в 20 оттенъка + бял.

Свойства на покритието:

Дифузно съпротивление 0,05m.

Вид: Матов

Сцепление: 0,3MPa

Покривни свойства: 1-2

Време на съхнене: Около 1 час – при 20оС.

Начин на боядисване: С валяк, четка, пистолет.

Разходна норма: 1кг = 8-10м2 на една ръка.

Разреждане и почистване: С вода, всички инструменти веднага след работа да се измият с вода.

Опаковка:1.5 кг.


Кат. No: 512003767
Тегло: 1.50 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели