Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> БОИ И ЛАКОВЕ *** >> бои *** >> алкидни *** >> Боя Екстра алкидна RAL9005 черна Мегахим 0.650л

Боя Екстра алкидна RAL9005 черна Мегахим 0.650л


Цена: 7.00 лв./


Боя Декоратор екстра алкидна Мегахим

Цвят RAL 9005– черна

Предназначение:

Устойчиво покритие за дървени, метални и други повърхности, които трябва да са грундирани предварително.

Подходяща за употреба както в закрити помещения, така и на открито.

Нанасянето на боята може да стане с бояджийски пистолет, четка или валяк.

Да се разбърква непосредствено преди употреба.

Повърхностите, които се боядисват трябва да са чисти и здрави. Новите повърхности трябва предварително да се грундират.

Разреждане:

Боята е готова за употреба.

При необходимост може да се разреди с разредител АМВ или МРТ.

Съхнене:

Боядисаните повърхности не задържат прах след около 3-4 часа.

Пълното изсъхване е до 24часа при температура 20ºС.

Разходна норма:

100-120мл./кв.м.в зависимост от цвета.

Срок на съхранение:

24 месеца от датата на производство.

Да се съхранява в закрити, сухи складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи.

Внимание:

Запалима течност.

Може да бъде смъртоносна при поглъщане или навлизане в дихателните пътища, може да причини сънливост и замаяност.

Да се съхранява извън обсега на деца.

Да се пази от топлина/искри/, открит пламък и нагорещени повърхности.

Тютюнопушенето забранено.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, добре затворена.

При работа с боята използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице.

При поглъщане:

 Незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.

При контакт с кожата:

Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода, вземете душ.

При вдишване:

Изведете пострадалите на чист въздух и ги поставете в позиция, улесняваща дишането.

Опаковка 650мл.


Кат. No: 512003273
Тегло: 1.00 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели